💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Vi var tillbaka!
Pg av för få deltagare är vi tvugna att ställa in kommande danstillfällen.
Vi hoppas att kunna vara tillbaka i januari 2023!

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Välkommen till dans i Märsta.

”Att dansa är bra för kropp, själ och hjärna”

Vi har bildat en dansförening och ju flera som kommer ju roligare vi får.


Medlemskap kostar endast 25kr per år.
Inträdesavgift är 110kr.
Man kan köpa kaffe med bröd 30kr.