Välkommen till dans i Märsta.

”Att dansa är bra för kropp, själ och hjärna”

Vi har bildat en dansförening och ju flera som kommer ju roligare vi får.


Obligatorisk medlemskap för endast 25kr per år.
Inträdesavgift är 100kr.
Man kan köpa kaffe med bröd 20kr.