Inställt!!!

19-10-2022
På grund av för få deltagare kan vi inte genomföra de återstående danstillfällerna i höst.
Vi hoppas på att få det sökta bidraget från kommunen så att vi kan fortsätta i januari 2023.